Starkon - stavební firma

Klášter v Teplé

Na historicky nejhodnotnějších částech národní kulturní památky premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku proběhla vzorová obnova s jednoznačným cílem, a to využít do maximální možné míry potenciál kláštera ke vzdělávacím a kulturním akcím.

Více informací »

Klášter v Teplé

Restaurace Salabka

Za nevšedním zážitkem můžete nyní zavítat do pražské Troji. Přivítá vás restaurant s vlastní vinicí a vinařstvím, otevřený na místě historické usedlosti a vinice Salabka s osmisetletou tradicí pěstování vína.

Více informací »

Restaurace Salabka

Klášter Nový Dvůr

Rozsáhlá stavba kláštera Trapistů v Novém Dvoře u Mariánských Lázní probíhala v několika etapách. Projekt se podařilo realizovat v průběhu let 2000 až 2004.

Více informací »

Klášter Nový Dvůr

Telčské podzemí

Unikátní systém podzemních chodeb přímo pod náměstím Zachariáše z Hradce v Telči se otevřel 6. září 2014. Do této chvíle  si ho nenechaly ujít tisíce návštěvníků.

Více informací »

Telčské podzemí

Společnost STARKON postaví v Třebíči tělocvičnu pro středoškoláky

Publikováno 4. 12. 2015, 13.57 h

Obchodní akademie a Hotelová škola v Třebíči bude mít novou tělocvičnu. Pro Kraj Vysočina ji postaví vítěz veřejné zakázky společnost STARKON JIHLAVA CZ, a.s. Stavba by měla trvat déle než jeden rok. Dnes bylA  symbolicky zahájena poklepáním na základní kameny stavby, která vyroste na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina na ulici Tomáše Bati.

„Objekt za 37,5 miliónu korun do budoucna vyřeší nejen problém nedostatečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a školní pohybové aktivity žáků, ale také potřebu jejich mimoškolních pohybových aktivit. Celý projekt bude financován z rozpočtu Kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl.

Třípodlažní objekt nové tělocvičny bude stát na východní straně budovy současné jídelny Obchodní akademie a Hotelové školy v lokalitě Borovina v blízkosti nové kruhové křižovatky na ulici Tomáše Bati v Třebíči. Oba objekty budou provozně propojené stávajícím koridorem nad přístavbou kuchyně. Půdorysný tvar objektu respektuje jak uliční čáru stávající zástavby, tak průběh místní komunikace.

Tělocvična je vybavena kapacitním zázemím se šatnami, umyvárnami a WC, recepcí s ošetřovnou. Objekt bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu. Jejich pohyb usnadní pohyblivá plošina instalovaná na vnitřním schodišti. Pro sportovní fanoušky je navržena galerie v posledním nadzemním patře, palubovka pro sportovce v přízemí bude vícevrstvá dřevěná s povrchem ze sportovního marmolea.

„V rámci zařizování bude do tělocvičny pořízeno téměř kompletní nové vybavení,“ doplnila Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu s tím, že na návrh architekta budou na palubovku zakresleny všechny tři základní hrací plochy. Nebude tedy sport, který by se v nové tělocvičně nedal provozovat.

Nová tělocvična nebude podle ředitelky školy Libuše Kolářové sloužit jen ke sportu, není vyloučeno, že se stane centrem pro klubové aktivity a zázemím pro přehlídkovou činnost školy. Tělocvičnu Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč pro Kraj Vysočina postaví vítěz veřejné zakázky společnost Starkon Jihlava CZ a.s. Stavba by měla trvat déle než jeden rok.

Další informace: 

David Kratochvíl, vedoucí oddělení marketingu a komunikace

tel.: +420 776 242 497, email: kratochvil@piarko.cz,  www.piarko.cz

Fotogalerie

  • Slavnostní poklepání na základní kameny - zleva starosta Třebíče Pavel Janata, Veronika Kovářová ze Starkon Jihlava CZ, ředitelka školy Libuše Kolářová, za Kraj Vysočina Jana Fialová a Libor Joukl.
  • Základní kameny nové tělocvičny Obchodní akademie a Hotelové školy v Třebíči.